Từ ý tưởng tới sản phẩm

Thông qua việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R & D), chúng tôi liên tục cải tiến công nghệ hiện tại, khám phá công nghệ mới và luôn hướng tới một tương lai xanh hơn.


Một số lĩnh vực hoạt động của phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm:

 • Đổi mới theo hướng xanh hoá - không chứa dung môi/ sản phẩm sơn gốc nước
 • Tăng hiệu quả hoạt động
 • Phát triển sản phẩm
 • Dẫn đầu công nghệ

Chúng tôi chia ra thành nhiều lĩnh vực nghiên cứu & phát triển:

 • Chất phủ bề mặt - Chống hà
 • Chất phủ bề mặt - Chống rỉ
 • Chất phủ bề mặt - Sơn Tĩnh điện
 • Sơn Trang trí - Nội thất
 • Sơn Trang trí -Ngoại thất
 • Nghiên cứu công nghệ chất tạo màng
 • Nghiên cứu phân tích
 • Công nghệ máy pha màu

Công nghệ máy pha màu:

Công nghệ máy pha màu

 • Phát triển công thức chất tạo màu
 • Phối màu
 • Pha màu tại Đại lý
 • Công nghệ chất tạo màu
 • Hỗ trợ toàn cầu
 • Tài liệu tiếp thị (ví dụ: tài liệu trong cửa hàng, quạt màu, bảng màu...)

Công nghệ bột màu

 • Bảo trì và phát triển chất tạo màu
 • Nguyên vật liệu
 • Hỗ trợ toàn cầu