Lĩnh vực kinh doanh

Jotun là một trong những nhà sản xuất sơn hàng đầu thế giới, có trụ sở chính đặt tại Na Uy với lịch sử 90 năm hoạt động, 69 công ty và 33 nhà máy sản xuất tại 90 nước trên thế giới. Jotun hiện diện ở khắp nơi trên thế giới nhưng chúng tôi đều hoạt động vì một mục tiêu chung với tầm nhìn “Phát triển và lợi nhuận bằng việc đáp ứng hơn cả sự mong đợi của khách hàng”. Tại Jotun chúng tôi chia thành 7 khu vực quản lý với các lĩnh vực kinh doanh Sơn Trang trí và Chất phủ bề mặt (Hàng hải, Công nghiệp và Tĩnh điện).