Chiến lược và tầm nhìn của Jotun

Jotun, Sơn bảo vệ mọi công trình

Jotun bảo vệ toàn bộ nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, cổ đông, môi trường và tất cả tài sản của mình.

 
Để đạt được các mục tiêu, Jotun đã đề ra ba định hướng chiến lược;

  • Tăng trưởng hữu cơ; Phát triển thị trường mới và hiện hữu
  • Bốn ngành kinh doanh: Sơn trang trí, Sơn Công nghiệp, Sơn Hàng hải, Sơn Tĩnh điện
  • Tiếp cận đa dạng: Kinh nghiệm toàn cầu, ứng dụng địa phương
Để toàn bộ nhân viên Jotun có một mục tiêu chung, chúng tôi có kim chỉ nam là các giá trị: trung thành, quan tâm, tôn trọng và can đảm. Văn hóa doanh nghiệp của Jotun, tinh thần chim cánh cụt chính là yếu tố mạnh mẽ tạo nên thành công của Jotun trong lịch sử. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực, thời gian và công sức để nuôi dưỡng và phát triển các giá trị văn hoá doanh nghiệp này.  
 
Là một phần quan trọng không thể thiếu giúp Jotun thực hiện các mục tiêu của mình đó chính là sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, từ bộ phận nhân sự tuyển dụng, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, phòng kỹ thuật, HSE tới các công cụ quản lý và trách nhiện doanh nghiệp.  

Jotun phân chia quản lý thành bảy vùng, mỗi vùng quản lý sẽ có những trách nhiệm cho riêng từng khu vực phụ trách; 

  • Bắc Âu
  • Tây Ây
  • Đôn Âu và Trung Á
  • Trung Đông, Ấn Độ và Châu Phi
  • Đông Nam Á và Thái Bình Dương
  • Đông Bắc Á
  • Châu Mỹ