Xu hướng màu sắc 2017

Du lịch, dù trực tuyến hay thực tế đều đem lại cho ta những trải nghiệm và nhiều ý tưởng phong phú. Tất cả những trải nghiệm này đều trở thành những kiến thức thực tế thực sự hữu ích khi sáng tạo không gian sống. Xu hướng màu sắc toàn cầu mới là kết quả các chuyên gia màu sắc của Jotun đúc kết trong suốt một năm hành trình màu sắc trên toàn thế giới. Trong cuốn xu hướng màu sắc nội thất này, chúng tôi đưa ra ba giải pháp gợi ý, hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho bạn tạo ra câu chuyện riêng trong hành trình thiết kế ngôi nhà thân yêu của mình.

Home Living