Nhiệt đới

Tập hợp tất cả những rung cảm về màu sắc lấy cảm hứng từ vùng nhiệt đới, tạo ra tiếng vang với những cảm xúc thân thiện, nhẹ nhàng. Mang cho bạn không gian sáng tạo như thiên đường của những cây cọ lắc lư trong nắng.