Thô mộc

Những tông màu cơ bản, thô sơ này sử dụng dường như bình thường, để tạo ra sự phi thường; “Phong cách thực sự không bao giờ phô diễn” - một câu nói lý tưởng để diễn đạt về sự kết hợp màu sắc vượt thời gian này.