Thiên nhiên

Chủ đề màu sắc này được lấy cảm hứng từ những cảm xúc êm dịu, nuôi dưỡng từ thiên nhiên. Việc sử dụng các biến thể màu sắc nhẹ hơn, ít dữ dội hơn sẽ tạo ra một cá tính nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần phong cách.