Cổ điển

Kỷ niệm về những dấu vết cổ xưa, lịch sử và sự tinh tế trong màu sắc từ quá khứ. Làm nổi bật độ sâu và độ phức tạp của kiến trúc với độ tương phản của các chi tiết mô phỏng nét quyến rũ cổ xưa.