Cuốn bảng màu này được thiết kế thân thiện với người sử dụng giúp bạnlựa chọn dễ dàng những màu sắc hoàn hảo cho không gian sống của mình.

Với công nghệ màu hiện đại của Jotun, những màu sơn trên bảng màu này sẽ hoàn toàn giống với màu sơn khi thi công thực tế trên nhà.

Các màu sắc trong bảng màu này được chia thành các nhóm như sau:
Hàng 1: Màu nhấn
Hàng 2: Màu trung tính với tông màu be vàng
Hàng 3: Màu trung tính với tông màu xám
Hàng 4 + 5 + 6 + 7: Các gam màu khác nhau


Cách chọn các màu trắng thích hợp
Hàng 1 - 3377 Slate Lavender / 9918 Morning Fog
Hàng 1 - 12074 Peachy / 1624 Skylight
Hàng 1 - 20118 Amber Red / 1001 Egg White
Hàng 1 - 7613 Northern Mystic / 9918 Morning Fog
Hàng 2 - Be trung tính / 1001 Egg White
Hàng 3 - Trung tính xám / 9918 Morning Fog
Hàng 4 - Màu với sắc lục / 7236 Chi
Hàng 5 - Màu với sắc vàng / 1624 Skylight
Hàng 6 - Màu với sắc quả mơ / 1624 Skylight
Hàng 7 - Màu với sắc hồng / 9918 Morning Fog