Cosco Europe ( Trung Quốc - November 2012 )

COSCO EUROPE là tàu container có tổng sức chứa 10,000 TEU thuộc quyền sở hữu của hãng tàu container COSCO. Jotun tự hào đã cung cấp Giải pháp bảo vệ tối ưu (HPS) cho con tàu này vào tháng 11/2012.

COSCO EUROPE là tàu container có tổng sức chứa 10,000 TEU thuộc quyền sở hữu của hãng tàu container COSCO

Công nghệ chống hà mới nhất silyl methacrylate của sản phẩm SeaQuantum X200 kết hợp với Giải pháp bảo vệ tối ưu (HPS) là phương pháp đo lường ưu việt giúp tiết kiệm nhiên liệu của Jotun. Với giải pháp công nghệ này, chúng tôi ước tính đã giúp tàu COSCO EUROPE tiết kiệm 7,5 triệu USD và 36,000 tấn khí thải trong suốt 5 năm qua.

Công ty COSCO Container là một công ty con của Tập đoàn COSCO hiện đang sở hữu và điều hành hơn 800 tàu thương mại hiện đại với tổng trọng tải hơn 56 triệu DWTs và khả năng vận tải hơn 400 triệu tấn trong 1 năm. COSCO Group là doanh nghiệp đầu tiên của Trung Quốc ký Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc.