Sevan Piranema FPSO ( Công trình ngoài khơi Brazil - 2007 )

FPSO là công trình ngoài khơi có vỏ hình trụ đầu tiên trên thế giới. Với thiết kế này Sevan Piranema đã đưa ra những đột phá táo bạo nhất về thiết kế. Để có sản phẩm sơn bảo vệ phù hợp cho công trình này, Jotun đã tiến hành nghiên cứu và phát triển ra công nghệ cũng như sản phẩm mới cho các công trình ngoài khơi nhằm nâng cao năng suất, bảo vệ tối ưu và hiệu quả hơn đồng thời cũng giảm thiểu tối đa tác động tới môi trường.

Vấn đề nan giải đầu tiên là vùng biển ấm ngoài khơi của Brazil sẽ làm công trình bị nhiễm hà nghiêm trọng.  Sản phẩm SeaQuantum Ultra đã được sử dụng để bảo vệ cho bề mặt vỏ công trình ngâm nước trong giai đoạn đầu tiên. Công nghệ thủy phân organosilyl polymer tiên tiến đảm bảo kiểm soát và dự đoán hiệu quả các tác động có hại tới môi trường biển trong thời gian dài.