Không phải bề mặt tường nào cũng cần bột trét nhưng đây là giải pháp hoàn hảo để che phủ những khiếm khuyết bề mặt. Ngoại trừ sơn nhám, các loại sơn khác bạn nên sử dụng bột trét bởi vì các loại sơn thông thường không thể hoàn toàn che phủ những khiếm khuyết bề mặt.