Shades of Timeless Protection

Bên cạnh tính năng bảo vệ dài lâu, sản phẩm Jotun Durasol có bộ sưu tập màu sắc đa dạng thích hợp với mọi nhu cầu và sở thích của bạn. Sản phẩm có bề mặt mờ và hiệu ứng ánh ngọc trai. Jjotun Durasol cung cấp 35 màu giúp đa dạng hoá sự lựa chọn cho người tiêu dùng.