Daha az atık

Daha renkli bir dünya için, daha az atık

Üretim tesislerimizde olduğu kadar ofislerimizdeki atıkları da kapsamak üzere tüm operasyonlarımızda geçerli olan hedeflerimiz "Azalt", "Yeniden Kullan" ve "Geri Dönüşüm"tür. Kimyasal atıkların azaltılması ve imha edilmesi önemli bir odak alanıdır.

Jotun'da atıl mal, kimyasal atık için önemli bir etkendir. Bu nedenle sürekli olarak yeniden işleme üzerinde çalışmakta ve varolanları da çevre dostu bir yöntemle elimizden çıkarmak üzere projeler yürütülmektedir.