Düşük solvent

Müşterilerimize yeşil ürünler sunarken yüksek ürün kalitesi ve standartları da gözönünde bulundurmaktayız

Uçucu organik bileşenler (volatile organic components - VOC ) boya endüstrisinde solvent olarak kullanılmaktadır. 

Sözkonusu bileşenler kronik sağlık problemlerine neden olmakta ve ozon tabakasını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle birçok ülkede konuyla ilgili yönetmelikler bulunmaktadır. 

Jotun, uzun yıllardır VOC içeriği düşük ürünler geliştirme konusunda yoğun çalışmalar yürütmektedir. Günümüzde ise tüm ürün kategorilerimizde düşük VOC içeren ürün alternatifleri ile hizmet vermekteyiz.