Daha az zararlı madde

Jotun ürünlerdeki tehlikeli madde içeriğini ve miktarına azaltmak için hammadde tedarikçileri ile aktif olarak çalışmaktadır.

Temel amaç:

  • Tehlikeli hammaddelerin daha az zararlı alternatifler ile değiştirilmesi. Yeni hammaddelerin ürünlerin genel güvenlik, sağlık ve çevre özelliklerini azaltmaması

Jotun tehlikeli maddelerin sayısını ve miktarını azaltmak ve değiştirmek için çalışırken, yüksek ürün kalitesi ve güvenilirlik standartlarının yerine getirilmesini de sağlamaktadır. 

REACH, AB ve EEA'da geçerli olan yeni kimyasal yönetmeliktir. 2018 sonuna kadar kimyasal maddelerin risk değerlendirmesi ve kayıtlarının yapılmasını amaçlamaktadır. i

Jotun, AB'deki yönetmelik sürecinde, Norveç Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen, tedarikçiler, müşteriler, üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile gerçekleştirilen araştırma projesinde aktif rol almaktadır.

Jotun en iyi REACH çözümleri ve güvenli kullanımını artırmak ve kullanımı kolay müşteri bilgilerine katkıda bulunmak için aktif şekilde çalışmaktadır.