Enerji Tasarrufu

Jotun daha az zararlı madde ve daha renkli bir dünya için adımlar atmaktadır.

Birincisi ve en önemlisi Jotun'un enerji tüketimi, depo ve üretim tesisleri ile bağlantılıdır.


Yeni bir bina yaparken ya da var olanı genişletirken enerji tüketimi ana odak alanı olmalıdır. 

Ek olarak müşterilerimize ve son tüketicilere enerji tasarrufu sağlayacak ürün gelişimi ve hammadde seçimi yapmaktayız.