Düşük karbon ayak izi

Jotun değer zincirinde karbon ayak izini azaltmayı hedeflemektedir.

Karbon ayak izi nedir?

Karbon ayak izi, faaliyetlerimizin çevre üzerine, özellikle de iklim değişikliğine etkilerinin bir ölçüsüdür.

Gün-gün yaşamımızda elektrik, ısıtma ve ulaşım için fosil yakıtların yakılması yoluyla üretilen sera gazlarının miktarı ile ilgilidir.

Karbon ayak izi, bireysel olarak ürettiğimiz tüm sera gazlarının ölçümüdür ve ton olarak karbondioksit eşdeğeri (veya kg) birimleri mevcuttur.