Strateji ve vizyon

Jotun Yapıları Korur

Jotun çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, hissedarlarını, çevreyi ve tüm yapıları korur. 
 
Vizyonumuzu gerçekleştirmek için, Jotun’un stratejisi üç ana elemente ayrılmaktadır:

  • Organik büyüme; Yeni ve varolan pazarların geliştirilmesi  
  • Dört segment; dekoratif boyalar, endüstri boyaları, deniz boyaları ve toz boyalar 
  • Farklılaştırılmış yaklaşım; Lokal ve bölgesel bir bakışaçısıyla global yaklaşım 
Doğru bir yaklaşımla ilerlemek üzere bize rehberlik eden değerlerimiz bulunmaktadır: Sadakat, İlgi, Saygı ve Cesaret.  Kurumsal kültürümüz olan "Penguen Ruhu" (The Penguin Spirit),Jotun tarihindeki en büyük başarılardan birisi olmuştur. Jotun, kurumsal kültürünü ve değerlerini geliştirmek için zaman ve kaynak ayırmaya büyük önem vermektedir.
 
Hedeflerimize ulaşabilmek için  insan kaynakları, araştırma geliştirme, teknik deneyim, operasyonel gelişim, HSE, Kurumsal Sorumluluk ve sürdürebilirlik gibi konulara da büyük önem verilmekte ve çalışmalar yürütülmektedir.

Jotun global organizasyonunu yedi bölgeye ayrılmaktadır. Her bir bölge,  kendi coğrafyalarında yer alan tüm faaliyetlerinden sorumludurlar. 

  • İskandinavya
  • Batı Avrupa
  • Doğu Avrupa ve Orta Asya
  • Orta Doğu, Hindistan ve Afrika 
  • Güney Doğu Asya ve Pasifik 
  • Kuzey Doğu Asya 
  • Amerika