Jotun Grubu SGÇK Politikası

İnsanlar için Sağlık ve Güvenlik, Çevreye Özen, Ürünlerimiz ve Hizmetlerimizdeki Kalite Jotun’un temel değerleridir. Başkan ve CEO, SGÇK için grup düzeyinde genel sorumluluğa sahiptir. Genel Müdür, her ülke için ilgili sorumluluğa sahiptir ve tüm personelin katkıda bulunması beklenir.

Ulusal yönetmelikler ve kanunlar her şirketin minimum gereksinimlerini temsil eder ve Jotun SGÇK Yönetim Sistemi, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve IATF 16949’a uygun olarak sürekli iyileştirme sağlamak için ek gereksinimleri ana hatlarıyla belirtir. SGÇK performansını doğrulamak için işyerimizde, tedarikçilerimizde ve yüklenicilerimizde kapsamlı denetim ve kontrol rutinleri bulunmaktadır.

Jotun, kurulu sistemler, prosedürler ve eğitimler vasıtasıyla iyi teknik standartlar, güvenli operasyonlar, kaliteli ürünler ve hizmetler sağlamak için çalışır. Kişisel Koruyucu Ekipmanlar her zaman güvenlik ve sağlık risklerine karşı en son seçenektir.

Jotun Grubu SGÇK Vizyonu

Jotun, hem çalışanlar hem de yükleniciler için güvenli çalışma koşulları sağlar. Vizyonumuz, kazalar, yangınlar veya çevresel hasarlara karşı sıfır toleransa dayanır. Tüm yangın ve yaralanmaların önüne geçilebileceğini ve kazaların kendiliğinden oluşmadığını anlar. Enerji, atık ve zararlı kimyasalların kullanımını azaltmak için sürekli çalışırız.

Jotun, kaliteli ürünlerini, yüksek hizmet standartları ve zamanında teslim ile müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya adamıştır.


Önemsemek, Jotun'un en önemli değerlerinden biridir ve tüm personelimiz için günlük işlerimizde geçerlidir. Jotun'da "Önemsemek" ifadesi, bireyin sahiplik ve SGÇK’a olan bağlılığını ifade eder.