Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Jotun Boya olarak;

Bilgi varlıklarımıza yönelik riskleri belirleyip, yönetmek amacıyla;

- Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, 
- Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin kapsamına giren tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması, 
- Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin kapsamındaki bilgi varlıklarına yönelik risklerin Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik değerlendirilmesi yapılıp ve sürekli gözden geçirilerek iyileştirilmesi, 
- Bilgi varlıklarımıza yönelik risklerin organizasyonumuz içindeki her kademede farkına varılması, müdahale yöntemlerinin bilinmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 


doğrultusunda, sahip olduğumuz diğer yönetim sistemleri ile birlikte uyum içinde yöneterek, boya sektöründe bilgi güvenliği açısından da örnek bir kuruluş olacağımızı taahhüt ve beyan ederiz.
 
Doğu Avrupa ve Orta Asya  
Başkan Yardımcısı