เครื่องมือ และคำแนะนำ

การเริ่มต้นสำหรับงานสีอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆ คน หากปราศจากะเครื่องมือ และคำแนะนำที่ดี คุณสามารใช้เครื่องมือต่อไปนี้ในการทำให้งานสีของคุณออกมาเป็นผลงานที่ดีที่สุด