มาเจสติก ไพรเมอร์ เป็นสีรองพื้นที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะได้อย่างดีเยี่ยม ให้ความปลอดภัยสูงสุด ด้วยสูตรพิเศษที่ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตราย 100% ไร้กลิ่นฉุน และมีไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์ในปริมาณต่ำ ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม