เอสเซ้นส์ ทัฟชิลด์ เป็นสีอะครีลิคสูตรน้ำ ปกป้องบ้านที่สวยงามของคุณจากทุกสภาวะอากาศ  พร้อมป้องกันเชื้อรา และตะไตร่น้ำ เหมาะสำหรับทาภายนอก และภายใน