โจตาชิลด์ เฟล็กซ์ ให้ฟิล์มสีที่มีคุณบัติยืดหยุ่นดีเยี่ยม ที่ความหนาเป็นอย่างน้อย 150 ไมครอน  ผ่านการทดสอบและรับรองว่าสามารถปกปิดรอยแตกลายงา พร้อมป้องกันรอยแตกลายงาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการทำลายโครงสร้างอาคารจากภายใน