สีรองพื้นปูนป้องกันด่าง สูตร Pliolite ที่มีอนุภาคเล็กสามารถแทรกซึมลงบนพื้นผิวได้ดีเยี่ยม และช่วยเสริมการยึดเกาะของฟิล์มสีกับผนัง ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอก