Lush Garden

ความเขียวชอุ่มของต้นปาล์ม และพื้นป่าเขตร้อนชื้นในแถบอินโดจีน ความสงบร่มเย็นสวยงามจากสีสันของดอกไม้ในสวนพฤษชาติ หรือน้ำสีเขียวมรกตกลางป่า สีได้นำจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติเข้ามาอยู่ในบ้าน สร้างความสงบเงียบ ให้ความรู้สึกของป่าเขตร้อนได้เป็นอย่างดี

Rhythm of Life