สีสันกับความรู้สึก

สีสัน สามารถสร้าง หรือเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของห้อง แม้กระทั่งรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน เราขอนำท่านสู่เรื่องราวของการเลือกใช้เฉดสีที่มีความสำคัญมากว่าเพียงแค่การทาสีห้อง บางครั้งการเปลี่ยนแปลงเฉดสีอาจมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกเพียงน้อยนิด แต่หลายครั้งเป็นการเปลี่ยนความรู้สึกราวกับเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบ