Humble Yellow

11173 HUMBLE YELLOW เป็นสีที่เหมาะสมกับผู้ฟัง และผู้ที่เปิดรับความคิด ความรู้สึก และวัฒนธรรมของผู้อื่น สีที่ดูเรียบหรูภูมิฐาน สามารถเข้ากับสีตัดในแบบอื่นๆ โดยไม่กลืนหายไปกับพื้นหลังถือเป็นสีที่นอกจากให้ความสวยงามแล้ว ยังพิสูจน์ให้เก็นว่าความอ่อนน้อม ถ่อมตนเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งโดยแท้

Colour Trends 2020