Curious Mind

11174 CURIOUS MIND เป็นสีโทนเหลืองที่เข้ากับสีอื่นได้ง่าย โดยจะใช้เป็นสีพื้น หรือสีตัดก็ได้ตามแต่พื้นที่ สีนี้จะให้ความกลมกลืน และส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมโดยรอบน่าอยู่มากขึ้น มีความภูมิฐาน และหนักแน่น เหมาะกับผู้ที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ และกล้าที่ จะก้าวออกไปสำรวจ และทดลองสิ่งใหม่ๆ

Colour Trends 2020