Adventure

11175 ADVENTURE สะท้อนภูมิประเทศที่ราบในทวีปแอฟริกา และได้รับแรงบันดาลในจากวัฒนธรรมผ้าทออันมีสีสันสวยสดของทวีปนั้น ให้ธีมสีอบอุ่นแนวเอิร์ธโทนนี้เป็นเครื่องเตือนใจเราว่ายังมีโลกอันกว้างไกลรอเราอยู่ มีสีสัน รสชาติ กลิ่น และไอเดียใหม่ๆ ให้เราได้สัมผัสเสมอ

Colour Trends 2020