Dataskyddsförklaring, användningsvillkor, cookie policy


Användningsvillkor

Genom att besöka och använda www.jotun.com eller andra Jotun-sajter accepterar du följande villkor:


Immateriell egendom
Denna sajt, med dess innehåll såväl som valet av innehåll och anordningen av detta på varje enskild webbsida eller i samlingen av webbsidor, ägs till fullo av Jotun, om inte annat uttryckligen anges. Detta innefattar exempelvis upphovsrättsskydd, varumärkesskydd och mönsterskydd. Alla rättigheter förbehålles. Du får spara utdrag från Jotuns sajt, och skriva ut kopior av dessa endast för personligt och icke-kommersiellt bruk. Varje annan användning, återgivning, översättning, anpassning, anordning eller annan ändring, spridning eller lagring av sajten, helt eller delvis, oavsett form och medel, är förbjuden om inte Jotun i förväg skriftligen gett tillstånd därtill. Varken Jotun eller något av våra dotterbolag ansvarar för innehållet på någon annan sajt, som inte kontrolleras av Jotun, och som kan ha gett dig åtkomst till vår sajt, eller som du kan ha fått åtkomst till via vår sajt. Jotun och dess dotterbolag påtar sig inget ansvar för material som finns på någon annan sajt.


Friskrivningsklausul
Vi gör vårt bästa för att lämna korrekt och fullständig information. Vi kan dock inte garantera felfrihet. Jotun varken hävdar, lovar eller garanterar att innehållet på denna sajt är korrekt, fullständigt eller användbart, och friskriver sig uttryckligen från ansvar för eventuella felaktigheter, misstag och utelämnanden i innehållet på denna sajt.
Alla färger som visas på sajten kan variera beroende på belysningsförhållande, teknisk utrustning, olika typer av webbläsare och bildskärmar, ytbehandling, glansighet, ytstruktur och omkringliggande färger. Där färgpassning är av kritisk betydelse rekommenderar vi användning av fysiska färgprover. I vissa situationer kan avvikelser förekomma mellan prov som visas, beroende på tillverkningsmetod, pigment osv.
För innehållet på Jotuns sajter lämnar varken Jotun eller dess dotterbolag, anställda och underentreprenörer några garantier, varken uttryckligen eller underförstått eller reglementerat, vilket innefattar exempelvis garantier gällande frihet från intrång på tredje parts rättigheter, äganderätt, liksom garanti avseende säljbarhet och lämplighet för visst ändamål hos innehåll som är åtkomligt via Jotuns sajter eller andra Internet-källor till vilka länkar återfinns på dessa. Jotun och dess dotterbolag tar inte heller något juridiskt ansvar för någon direkt, indirekt eller annan förlust eller skada, oavsett slag, sammanhängande med korrekthet, fullständighet eller användbarhet hos någon information, produkt eller process som presenteras här, och garanterar inte heller frihet från datavirus, och påstår inte att användningen av sådan information, produkt eller process inte utgör intrång på rättigheter som innehas av privatperson.
Detta meddelande ska regleras och tolkas enligt norsk lag.
Om någon punkt i detta meddelande är olaglig, meningslös eller av något skäl inte kan verkställas ska denna punkt anses vara frånskiljbar och sakna betydelse för giltigheten och verkställbarheten hos de övriga punkterna.
 
Uppdaterad den 23 maj 2018