Industriellt träskydd

Ny utomhuspanel som sätts upp idag ska skydda huset i minst 60 år. Därför är det viktigt att välja ett bra färgsystem som kan skydda panelen redan från start. Jotuns industriellt påförda system sparar tid för målningsarbetet och bidrar till en kortare byggtid.

För maximalt skydd och mindre målningsarbete, välj panel som är grundad, laserad eller mellanstruken på fabrik med Jotun Industriellt Träskydd. 
Kunden sparar både tid och kostnader. Montering kan ske året runt och ger det bästa underlaget för vidare behandling och underhåll med Jotuns produkter.