NEW COMFORTING

Det är drömmen om att sakta röra sig genom rummet. Återupptäcka lugnet och stillheten som finns i poetiska variationer över en neutral och sensuell palett. Den pudriga, matta enkelheten ger rum för inre stryka. Skandinavisk återhållsamhet och japansk renhet kompletterar och förskönar varandra.