LADY Täckgaranti

Mer om LADY Täckgaranti

Produktgaranti
LADY Täckgaranti - "täckning på två strykningar.
Garantivillkor: Bruksanvisningen skall följas.
Garantins innehåll: Med garanti "täcker på två strykningar" menas att den underliggande kulören är täckt på två strykningar. Ev. garanti ger rätt till ny färg som skall täcka den underliggande kulören; ej ersättning för utfört målningsarbete. Garantin omfattar inte skador på färgfilmen som beror på dolda fel i underlaget eller vid appliceringen. Konsumentens rättigheter i enlighet med aktuell lagstiftning kommer i tillägg och begränsas inte av garantin.