Av trycktekniska skäl kan de angivna kulörerna avvika från originalkulören. Kulörproverna ska betraktas som vägledande. Tänk på att träets egen kulör och sugförmåga, påföringsteknik och antal strykningar påverkar kulören. Vi rekommenderar en provstrykning på ett motsvarande underlag innan arbetet påbörjas.

JOTUN Panellack 20028 Djup Vit | en strykning
JOTUN Panellack 20028 Djup Vit | två strykningar
JOTUN Panellack 90023 Djup Svart | en strykning
JOTUN Panellack 90023 Djup Svart | två strykningar
JOTUN Panellack 90024 Djup Brun | en strykning
JOTUN Panellack 90024 Djup Brun | två strykningar
JOTUN Panellack 90025 Djup Nötbrun | en strykning
JOTUN Panellack 90025 Djup Nötbrun | två strykningar
JOTUN Panellack 90026 Djup Gyllenbrun | en strykning
JOTUN Panellack 90026 Djup Gyllenbrun | två strykningar
JOTUN Panellack 90020 Dämpad Ljusbrun | en strykning
JOTUN Panellack 90020 Dämpad Ljusbrun | två strykningar
JOTUN Panellack 90021 Dämpad Brun | en strykning
JOTUN Panellack 90021 Dämpad Brun | två strykningar
JOTUN Panellack 90018 Dämpad Gråbrun | en strykning
JOTUN Panellack 90018 Dämpad Gråbrun | två strykningar
JOTUN Panellack 90019 Dämpad Ljusgrå | en strykning
JOTUN Panellack 90019 Dämpad Ljusgrå | två strykningar
JOTUN Panellack 90022 Dämpad Grå | en strykning
JOTUN Panellack 90022 Dämpad Grå | två strykningar
JOTUN Panellack 90027 Dämpad Vit | en strykning
JOTUN Panellack 90027 Dämpad Vit | två strykningar