Laserad trappa

Här kan du se hur du skall gå tillväga och/eller vilka produkter som är aktuella för målning av en tidigare laserad trappa.