JOTUN Industri Grunning Visir är en alkydbaserad, vattenburen grundning med dokumenterad effekt mot röta och svartmögel. Produkten är godkänd enligt biociddirektivet (SE-2012-5050, KemI bekämpningsmedel klass 2; Vit regnr: 5050, N-1500 regnr: 5201, C-base regnr: 5200 
och Gul-base regnr: 5202). Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten eller produktinformationen före användning.  

- Avsedd för industriell applicering på träpanel                                                                                            
- Efter applicering kan panelen staplas vått-i-vått
- Levereras i kulörerna vit och grå         
                                                                                              
Rekommenderade produkter för slutstrykning av täckande kulörer:                                                                                        
JOTUN Industri Optimal
DEMIDEKK Ultimate
OPTIMAL
BUTINOX Futura 
JOTAPROFF Fasadakryl                                                                                                  
                                 
JOTUN Industri Grunning Visir levereras också i två transparenta baser: Gul-bas och C-bas. 
Dessa kan brytas i 100 olika kulörer. 

Rekommenderade produkter för slutstrykning av transparenta baser:
JOTUN Industri Lasyr Trebitt
DEMIDEKK Strukturlasyr 
TREBITT Oljelasyr