Så målar du med OPTIMAL

OPTIMAL kan appliceras på nytt och tidigare behandlat underlag. Sörj för att underlaget är fast, rent och torrt innan du börjar. OPTIMAL torkar snabbt, något som ger goda förutsättningar för en effektiv målning. Med fint väder för målning och goda vänner kan du hinna måla huset under helgen. Kom ihåg tre strykningar på hyvlade detaljer för att säkra lång hållbarhet.

Så gör du

1) Nytt trä som har stått obehandlat i mer än 4 veckor rengörs med Jotun 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion och borstas med en stålborste. Tidigare behandlat trä rengörs med Jotun 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion. Löst sittande färg och lösa träfibrer avlägsnas med skrapning/borstning.

2) Bart, friskt trä grundas med 1 strykning VISIR Oljegrunning Pigmentert.

3) Applicera 3 strykningar OPTIMAL på nytt hyvlat trä, 2 strykningar på tidigare behandlat eller ohyvlat trä.

För bästa möjliga resultat
Applicera färgen med en utomhusroller på en till två panelbrädor åt gången. Med roller säkerställer du ett jämnt och fylligt resultat, och du halverar tiden det tar att måla. Stryk över med en flat eller oval pensel för att avlägsna rollermönstret, samtidigt som du målar kanter och eventuella områden där du inte har kommit åt med rollern. Kom ihåg att vara lätt på handen när du efterstryker så att inte slutstrykningen tunnas ut, den ska fortsatt vara jämnt och fylligt applicerad.. 

När bör du måla huset?
Slitage på färgfilmen upptäcks lättast på skarpa kanter och glatta detaljer, till exempel på lister eller panel med hyvlade kanter. Kontrollera också snittytor noga. Avskalning och småsprickor är också en indikator. Om denna typ av slitage är ett genomgående intryck, är det på tiden att måla hela huset eller väggen.

Kom ihåg att hitta och åtgärda orsaken till varför eventuella skador på fasaden uppstått innan du målar på nytt.