Om JOTUN Premium Mur

Systemet JOTUN Premium Mur består av JOTUN Premium Mur Grundning, JOTUN Premium Mur Filler och JOTUN Premium Mur Färg - alla högkvalitativa produkter baserade på silikonemulsion kombinerad med ren akryl och mycket väderbeständiga pigment och fyllnadsmedel. Systemet JOTUN Premium Mur är mycket diffusionsöppet och vattenavvisande, och har dessutom god väderbeständighet. JOTUN Premium Mur fungerar mycket bra på alla putstyper - även på kalkrik puts, men kan också användas på tidigare målade ytor. All bar puts skall grundas med JOTUN Premium Mur Grundning för att binda lösa partiklar på ytan, jämna ut varierande sugförmåga i underlaget och för att säkra god vidhäftning mellan underlag och färg.