Plastpest/osmos

Plastpest är glasfiberbåtens värsta fiende. Fenomenet beror på kemiska reaktioner under gelcoaten som följd av vatteninträngning och följden blir skador på glasfiberlaminatet samt att skrovet får nedsatt hållbarhet.

Om osmos

Osmos

Osmos är processen som utjämnar olikheter i tryck och fukthalt på olika sidor av gelcoaten. I motsats till vad många tror är inte gelcoaten 100% vattentät, så med tiden kommer fukt att tränga in i glasfiberlaminatet. Vattnet kommer in från sjön/havet eller från vattenansamlingar på insidan av skrovet. När vattnet trängt in kommer det att reagera med kemikalier i laminatet. Om denna process får fortskrida kommer mer vatten tränga in tills dess att skrovet är helt mättat. Hur fort problemet uppstår och hur stora skador det blir beror på faktorer så som material, produktionshastighet, kvaliteten på glasfibern, sättningstid för polyester, vattentemperatur osv. Osmos är ett potentiellt problem för glasfiberbåtar på samma sätt som korrosion är för båtar med metallskrov. För att förebygga plastpest/osmos är det mycket viktigt att påföra ett komplett färgsystem före första sjösättning.

Hur uppkommer osmos?

How does osmosis occur?

Osmos är diffusion (transport) av vatten genom en halvgenomtränglig film, tex. gelcoat. Transporten sker från ett område med en lösning med hög koncentration av vatten till ett område med en lösning med låg koncentration av vatten. Detta för att utjämna koncentrationsskillnaden. Dessa områden kan ligga i själva polyesterbindemedlet (gult område), i glasfiberlaminatet (grått område) eller mellan glasfiberlaminatet och gelcoaten (rött område). Allt eftersom tiden går blir koncentrationen av vatten lika på båda sidor om membranet (gelcoaten) och detta leder till att det uppstår blåsor med ett hydrauliskt tryck på baksidan av gelcoaten.