Hälsa, miljö och säkerhet

Här är några användbara råd för att säkra att påföring av våra produkter sker på bästa sätt med hänsyn till hälsa, miljö och säkerhet. På etiketten finns det farosymboler samt varningstexter som beskriver hur produkten skall hanteras.

Förarbetet

 • Läs etiketten noga. Läs också gärna säkerhetsdatablad på www.jotun.se.
 • Använd riktig skyddsutrustning och kläder som täcker hela kroppen. Ta av ringar, armband och klockor innan du börjar arbeta.
 • Kom ihåg täckplast för att förhindra färgspill på marken. Läs båthamnens rekommendationer innan du börjar.
 • Se på vädret (undvik stark vind och regn).

Under och efter arbetet

 • Undvik inandning.
 • Våtslipning rekommenderas. Sörj för god ventilation.
 • Följ rekommendationer om användning av andningsskydd, vilket är obligatoriskt vid sprutmålning.
 • Undvik att använda varmluftspistol för att ta bort gammal färg.

Var rädd om hud och ögon

 • Använd alltid skyddsglasögon (ev ansiktsskärm) och kemikaliebeständiga handskar.
 • Använd gärna långt skaft för pensel och/eller rulle.
 • Undvik att ha ansiktet rakt under området som skrapas, slipas eller målas.
 • Använd tvål och vatten (inte förtunning) för att tvätta bort färg från huden.
 • Byt omedelbart kläder som blivit nedsmutsade med färg eller förtunning.

Visa hänsyn till miljön

 • Vid borttagning av gammal färg rekommenderar vi att du använder utrustning som är kopplad till en industridammsugare. Upp till 99% av slipdammet kan då fångas upp.
 • Välj rekommenderade penslar eller rullar (minimerar stänk och dropp).
 • Vid både våt- och torrslipning; ha ren trasa tillgänglig.
 • Torka omedelbart upp allt spill.
 • Rester, emballage och nedsmutsade verktyg lämnas till lokal miljöstation.