Spackel

Spackel används för att reparera skador i skrovet. Spackel kan läggas på i hög filmtjocklek och kan lätt slipas. Spackel är hårt och ger bra skydd, men måste också vara tillräckligt flexibelt för att inte spricka, speciellt om det skall användas på segelbåtar.

Om spackel

Spacklets viktigaste egenskaper är:

  • Att ge ett jämnt och slätt skrov.
  • Att ge vidhäftning till färgsystemet.
  • Att i så hög grad som möjligt behålla sin filmtjocklek och volym vid slipning.
Det finns många olika slags spackel, men Jotun Yachting rekommenderar två-komponent epoxyspackel, eftersom de generellt har en högre vattenbeständighet/vattenfasthet och är mer beständiga mot lösningsmedel än polyesterspackel. Epoxyspackel är också både hårdare och mer flexibla än polyesterspackel. Under vattenlinjen kan endast epoxyspackel användas. OBS! Spackel skall påföras mellan två skikt grundning (sandwich-teknik) för att erhålla ett helt tätt skikt. På detta sätt undviks både vatteninträngning och inträngning av lösningsmedel, som i sin tur kan ge matta fläckar på yttre skikt.

Spackel kulörer

Varje enskild komponent i JOTUN Yachtings spackel har en egen kulör för att underlätta blandningsarbetet. Vanligtvis har komponenterna kontrasterande kulörer, detta för att du lätt skall kunna avgöra när komponenterna är färdigblandade, dvs så snart blandningen har en jämn och entydig kulör och inga spår av komponenternas kulörer är synliga.