Bottenfärger

Som stolt båtägare önskar du att båten ska fungera på bästa sätt hela säsongen. För att göra detta möjligt är det viktigt att förhindra beväxning på skrovet. Val av rätt bottenfärg till din båt och din typ av användning är mycket viktigt, även för att minska fritidsbåtarnas påverkan på miljön.

Om bottenfärg

Varför behövs bottenfärg? 
Den vanligaste formen av båtvård är påföring av bottenfärg. Bottenfärgen är grunden för en lyckad båtsäsong, detta på grund av att det är mycket svårt att få skrovet rent när det har fått beväxtning. Beväxtning medför lägre hastighet, högre bränsleförbrukning, skador på färgsystemet, vattenledningar blockeras osv. Ju längre beväxningen får sitta, desto svårare blir det att avlägsna den.

Syftet med att använda bottenfärg är att: 
  • förhindra eller begränsa beväxning.
  • säkra låg friktion och därmed maximal hastighet.
  • minska bränsleförbrukningen genom att minska vattenmotståndet.
  • undvika att skador uppkommer på färgsystemet och skydda skrovet.
Ett rent skrov genom hela säsongen reducerar bränsleförbrukningen och därmed skadliga koldioxidutsläpp.

Beväxning beror på flera faktorer, bland annat vattenkvalitet, temperatur, salthalt och vattendjupet vid förtöjningsplatsen. Föroreningar i vattnet, närliggande älvmynningar, nederbörd, vegetation och andra faktorer kan ge stora skillnader i mängden beväxtning mellan båtar som ligger förtöjda vid närliggande marinor. Antalet arter i vattnet inverkar också. De olika typerna av bottenfärg är utvecklade för att skydda mot de ca 4000 olika arterna som kan fästa sig på skrovet. Arterna kan delas in i följande grupper:
  • Makroorganismer: Alger och djur.
  • Mikroorganismer eller biofilm: Ofta tunt slem som är en viskös blandning av bakterier och andra mikroorganismer.