Måla putsad grundmur

I denna film får du lära dig hur du genomför förarbetet och målar grundmuren på bästa sätt. Gör du på rätt sätt får du ett vackert resultat som håller sig fint i många år.


  1. Se filmen på 60 sekunder
  2. Gör en egen kom-ihåg-lista
  3. Sänd listan via sms eller epost

Smarta tips till målningen

Använd handskar 
Avlägsna allt som står i vägen för arbetet 
Täck över angränsande ytor noga 
Välj kvalitetsverktyg, då går jobbet mycket snabbare och resultatet blir bättre 
Sörj för att alla konstruktioner är korrekt utförda
Genomför alla förbättringar och reparationer innan själva målningsarbetet inleds 
Tänk på att välja en kulör på muren som passar till resten av huset 
Får du hjälp av grannen, kom ihåg att köpa något gott till fikapausen!

Nedan ser du en översikt över de olika målnings- och laseringsjobben där du kan bli expert på 60 sekunder