Lägg i kom-ihåg-listan

Inomhus - Måla möbler

Denna bruksanvisning gäller vid behandling av obehandlade och tidigare målade trämöbler. 

Svårighet:
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Steg 1: Förarbete

En förutsättning för ett bra resultat vid ommålning är ett noggrant utfört förarbete. Börja med att rengöra om ytan är smutsig. Tvätta med JOTUN Special Målartvätt. Den färdigblandade lösningen sprayas på och torkas av med en ren trasa. Koncentratet späds med 1:20 med rent vatten. Använd en ren trasa för att tvätta ytan med blandningen. Ytan behöver inte eftersköljas med rent vatten.  Om träet har gulnat eller om ytan är mycket fet (t ex. ytor i ett kök) bör ytan istället tvättas med JOTUN Special rengöring gulnat trä. Denna blandas 1:20 med vatten. Använd en ren trasa för att tvätta ytan med blandningen. Ytan måste sedan torkas av med trasa och rent vatten. JOTUN Special Wipes kan användas för att torka bort spill under målningsarbetet, men även för att rengöra mindre ytor innan målning. Underlaget skall vara rent, fast och torrt innan målningen påbörjas.   

 • Rengör
 • Slipa och avlägsna slipdamm

Steg 2: Grundning

För att stoppa eventuella kvistgenomslag och andra missfärgningar är det viktigt att grunda med 2 strykningar JOTUN Kvist- och spärrgrundning. Om möbeln inte har kvistar grundar du med JOTUN Häftgrund Universal istället. Applicera en strykning med grundningen. Därefter bör spikhål och ojämnheter spacklas med JOTUN Spackel snabbspackel. Slipa ytan och avlägsna slipdammet. För bästa resultat bör ytan spacklas två gånger. För att få ett jämnt och fint underlag för slutstrykningen bör ytterligare en strykning med JOTUN Kvist- och spärrgrundning appliceras när ytan är färdigspacklad och slipad.

 • Applicera 1 strykning JOTUN Kvist- och spärrgrundning
 • Spackla, slipa och avlägsna slipdamm
 • Applicera ytterligare 1 strykning med grundningen

Tips! För att underlätta appliceringen av både grundning och färg kan dessa först påföras med rulle för att sedan direkt efterslätas med en fin pensel. Detta är enkelt att utföra och ger att finare resultat!  


Steg 3: Målning

För att ytan skall få full täckning och bästa möjliga hållbarhet bör den alltid strykas två gånger med lackfärgen. Applicera färgen fylligt och jämnt. Mattslipa lätt med ett fint slippapper (t.ex. korn 180) mellan strykningarna för att avlägsna damm och andra ojämnheter och få en perfekt slutfinish. Detta är särskilt viktigt vid målning av en blank färg.     

 • Applicera 1 strykning
 • Slipa lätt och avlägsna slipdamm
 • Applicera ytterligare 1 strykning

Lägg i kom-ihåg-listan