Lägg i kom-ihåg-listan

Utomhus - Lasera ny, obehandlad panel

Denna bruksanvisning gäller vid lasering av ny, obehandlad träpanel. Obehandlad träpanel bryts snabbt ner av solen och bör därför behandlas så snart som möjligt för att få längsta möjliga hållbarhet. 

Steg 1: Förarbete

En förutsättning för ett bra resultat vid målning är ett noggrant utfört förarbete. Tänk på att de ytor som är mest utsatta för solen kräver extra noggrannt förarbete. Börja med att rengöra. Nytt trä som stått obehandlat i mer än 4 veckor tvättas med JOTUN Husvask och stålborstas. Det är viktigt att tvättmedelsrester sköljs bort med rikligt med vatten. Applicera sedan JOTUN Alg- och mögeldesinfektion och låt produkten torka in på väggen innan vidare behandling. Se bruksanvisningen på flaskan för mer instruktioner. Önskas ett extra skydd mot rötsvampar och träätande insekter kan JOTUN Impregnering tre med fördel appliceras på trärena, fuktutsatta detaljer och ändträ. Underlaget skall vara torrt, rent och fast, och fukthalten i träet skall vara under 18% innan målning påbörjas.      


  • Rengör   
  • Stålborsta
  • Applicera JOTUN Alg- och mögeldesinfektion
  • Applicera eventuellt JOTUN Impregnering tre på extra utsatta ställen

Steg 2: Grundning

OBS! Avsnittet med grundning gäller för TREBITT Oljelasyr inköpt innan 2014.01.01 och för DEMIDEKK Strukturlasyr. Under TREBITT Oljelasyr som är köpt efter 2014.01.01 behövs ingen grundning.
Nytt virke (även tryckimpregnerat virke) skall grundas med VISIR Oljegrunning klar omgående, inom tre veckor, efter att det satts upp. Om möjligheten finns kan ny panel med fördel grundas innan den monteras. Tänk särskilt på att applicera 3-4 strykningar VISIR Oljegrunning klar vått-i-vått (utan att strykningarna hinner torka) på allt ändträ eftersom dessa är väldigt utsatta. Ca 70-80 % av alla rötskador uppstår här. Grundningen skall strykas ut noga och inte bilda film på ytan.    


  • Grunda med VISIR Oljegrunning klar
  • Applicera 3-4 strykningar VISIR Oljegrunning klar vått-i-vått på ändträ 
  • Grundningen skall tränga ner i underlaget och inte bilda film på ytan


Steg 3: Lasering

För att säkra lång hållbarhet samt för att ge rätt kulör och glans bör du applicera två strykningar lasyr. På hyvlade ytor appliceras tre strykningar.    


  • Applicera 2 strykningar lasyr på ohyvlade ytor och 3 strykningar på hyvlade ytor

Lägg i kom-ihåg-listan