Lägg i kom-ihåg-listan

Utomhus - Lasera tidigare laserad panel

Denna bruksanvisning gäller vid lasering av tidigare laserad träpanel.

Steg 1: Förarbete

En förutsättning för ett bra resultat vid ommålning är ett noggrant utfört förarbete. Detta gäller även tidigare laserade ytor. Börja med att tvätta med JOTUN Kraftvask (följ bruksanvisningen noga). Skölj väggen noga med vatten efteråt för att avlägsna eventuella tvättmedelsrester på ytan. Lös lasyr och lösa träfibrer avlägsnas genom skrapning och stålborstning. Blanka och hårda ytor mattas ned genom slipning. För att säkra god vidhäftning för vidare behandling är det viktigt att detta arbete görs ordentligt. Applicera sedan JOTUN Alg- och mögeldesinfektion och låt produkten torka in på väggen innan vidare behandling. Se bruksanvisningen på flaskan för mer instruktioner. Önskas ett extra skydd mot rötsvampar och träätande insekter kan JOTUN Impregnering tre med fördel appliceras på trärena, fuktutsatta detaljer och ändträ. Underlaget ska vara torrt, rent och fast, och fukthalten i träet skall vara under 18% innan målning påbörjas.     

  • Rengör  
  • Applicera JOTUN Alg- och mögeldesinfektion
  • Applicera eventuellt JOTUN Impregnering tre på extra utsatta ställen

Steg 2: Grundning

Utvändig panel som redan är laserad skall normalt sett inte grundas så länge det befintliga lasyrskiktet är intakt. Har däremot tidigare lasyrskikt börjat flagna och/eller det finns områden med löst sittande lasyr så skall dessa skrapas ned till bart trä. Därefter fläckgrundas alla trärena och sugande ytor med VISIR Oljegrunning klar. Grundningen skall strykas ut noga och inte bilda film på ytan.  

  • Allt bart trä fläckgrundas med VISIR Oljegrunning klar
  • Grundningen skall tränga ner i underlaget och inte bilda film på ytan

Steg 3: Lasering

För att säkra lång hållbarhet samt för att ge rätt kulör och glans bör du applicera två strykningar lasyr på alla tidigare laserade ytor.     

  • Applicera 2 strykningar lasyr 

Lägg i kom-ihåg-listan