Lägg i kom-ihåg-listan

Utomhus - Lasera grundad panel

Denna bruksanvisning gäller vid lasering av grundad panel. Färdiggrundad panel är tidsbesparande och ger en bra utgångspunkt för ett fortsatt problemfritt underhåll, såvida panelen behandlas snarast möjligt efter uppsättning. Vår rekommendation är att den färdiggrundade panelen behandlas så snart som möjligt, men senast inom 2 månader efter montering. Observera att grundningen skall vara transparent.  När du ska lasera fabriksgrundad panel, se till att kulören på grundningen stämmer överens med vald lasyrkulör.


OBS! Det är viktigt att träet är ordentligt grundat så att underlaget är vattenavvisande och ger en bra vidhäftning för vidare behandling. Vid lasering av färdiggrundad panel bör du därför med hjälp av ett vattentest försäkra dig om att panelen är tillräckligt mättad med grundning. Detta görs genom att hälla lite vatten på panelen. Om vattnet suger in så att det blir en mörkare fläck är underlaget inte tillräckligt grundat och du behöver då bättra på grundningen. Om vattnet däremot pärlar sig på ytan är underlaget tillräckligt grundat och du kan lasera utan ytterligare grundning. Observera dock att ändträ alltid grundas med Visir Oljegrunning klar innan målning då detta är en obehandlad kapyta. Grundfärger som innehåller linolja kan orsaka linoljeblåsor vid övermålning.   

Steg 1: Förarbete

En förutsättning för ett bra resultat vid ommålning är ett noggrant utfört förarbete. I de fall då panelen har blivit smutsig börjar du med att tvätta med JOTUN Husvask. Det är viktigt att tvättmedelsrester sköljs bort med riktigt med rent vatten. Vid problem med beväxning av alger/mögel, applicera JOTUN Alg- och Mögeldesinfektion och låt produkten torka in på väggen innan vidare behandling. Se bruksanvisningen på flaskan för mer instruktioner. Underlaget skall vara rent, fast och torrt innan målning.  

  • Rengör   

Steg 2: Grundning

Färdiggrundad panel skall normalt sett inte grundas på nytt, men det är viktigt att ändträ och sågade ytor grundas med VISIR Oljegrunning klar vid montering. Dessa ytor är väldigt utsatta och ca 70-80% av alla rötskador uppstår här eftersom obehandlat ändträ suger upp vatten som sedan blir kvar i träet. Applicera därför 3-4 strykningar VISIR Oljegrunning klar vått-i-vått (utan att strykningarna hinner torka).   

  • Ändträ grundas med VISIR Oljegrunning klar
OBS! Det är viktigt att träet är ordentligt grundat så att underlaget är vattenavvisande och ger en bra vidhäftning för vidare behandling. Om panelen har stått obehandlad längre än tillverkarens rekommendationer, eller om behandlingen ser ut att vara för mager, bör du med hjälp av ett vattentest försäkra dig om att panelen är tillräckligt mättad med grundning. Detta görs genom att ta lite på vatten på panelen. Om det blir en mörkare fläck är underlaget inte tillräckligt grundat och du behöver då bättra på grundningen. Om vattnet däremot pärlar sig på ytan är underlaget tillräckligt grundat. Solutsatta väggar skall som regel grundas igen om de inte har behandlats inom tillverkarens rekommendationer. Panelen behöver då även tvättas och stålborstas innan mer grundning appliceras.   


Steg 3: Slutstrykning

För att säkra lång hållbarhet samt för att ge rätt kulör och glans bör du applicera två strykningar lasyr på ohyvlade ytor, och tre strykningar på hyvlade ytor.    

  • Applicera 2 strykningar lasyr på ohyvlade ytor och 3 strykningar på hyvlade ytor

Lägg i kom-ihåg-listan