Lägg i kom-ihåg-listan

Utomhus - Lasera nya terrassgolv

Denna bruksanvisning gäller vid lasering av nya terrassgolv. För lasering av impregnerat trä rekommenderar vi på Jotun DEMIDEKK Terrasslasyr. Terrasslasyren ger en transparent pigmentering utan att bilda skikt på träytan, och har en mycket god inträngning. DEMIDEKK Terrasslasyr ger träet en vattenavvisande yta vilket skyddar mot uttorkning och sprickbildning. Eftersom produkten innehåller UV-filter och pigment skyddar den också träytan mot nedbrytning på grund utav UV-ljus. DEMIDEKK Terrasslasyr skall tränga in i träet och inte bilda film på träytan.


Steg 1: Förarbete

Innan du kan börja lasera måste träet vara fast, torrt och rent. Nytt, impregnerat trä bör torka i 1-2 månader. Träet skall dock behandlas så snart det är torrt.  Observera att torktiden kan variera beroende på rådande väderförhållanden.  Står det obehandlat mer än 2 månader skall träet tvättas med DEMIDEKK Terrassfix innan behandling. Utfällningar av kopparsalter borstas bort med en hård borste och spolas noga av med vatten. Undvik att använda högtrycksspolning eftersom det slår sönder träet. Välj istället vanlig trädgårdsslang. Låt träet torka ordentligt innan du börjar lasera.
 
Gammalt, impregnerat trä som är obehandlat tvättas noga med DEMIDEKK Terrassfix. Följ noga bruksanvisningen. Var noga med att avlägsna alla rester av DEMIDEKK Terrassfix från träytan genom noggrann sköljning med rent vatten. Väderslitna ytor (grånat trä) slipas ned till friskt trä. Även eventuell fiberresning skall slipas bort. Avlägsna eventuellt slipdamm från ytan innan du börjar lasera.
  • Rengör

Steg 2: Lasering

När träet är torrt kan du börja lasera. Rör om DEMIDEKK Tearrasslasyr noga innan användning. Applicera en tunn strykning DEMIDEKK Terrasslasyr på 1-2 brädor i hela dess längd och torka bort eventuellt överskott av produkten med en torr, luddfri trasa. Produkten skall tränga in i träet och inte bilda film på träytan. Allt terrasslasyr som inte tränger in träet skall avlägsnas. För att erhålla ett jämnt slutresultat rekommenderas att man slutstryker in i föregående fält. Var uppmärksam på vädret - den laserade ytan skall inte utsättas för fukt innan den är genomhärdad. Undvik förflyttning av tunga möbler på ytan de närmsta dagarna efter lasering.

  • Se till att underlaget har ett jämnt utseende och är sugande.
  • Applicera 1 tunn strykning DEMIDEKK Terrasslasyr på 1-2 brädor i hela dess längd. Torka bort överflödig lasyr som inte trängt ner i underlaget.


Observera att mer terrasslasyr tränger in runt kvistar och i mjukare delar av träet. Detta ger en vacker laserande effekt, men innebär samtidigt att på kompaktare delar, där mindre lasyr tränger in, kan produkten få en reducerad hållbarhet. Notera att produktens hållbarhet också kan reduceras vid lasering av tätvuxna träslag som till exempel sibirisk lärk, just på grund av att produkten får en sämre inträngning i träytan. Låg temperatur och hög luftfuktighet gör att torktiden blir avsevärt längre. Tänk på att det under vår och höst ofta är kalla nätter med dagg, vilket kan påverka slutresultatet negativt. Kontrollera väderprognosen så att det inte kommer regn det första dygnet efter applicering. Notera att produktens hållbarhet kan reduceras vid lasering av tätvuxna träslag som till exempel sibirisk lärk. Detta beror på att produkten får en sämre inträngning i träytan. 

Hur ofta behöver det laserade terrassgolvet underhållas?

DEMIDEKK Terrasslasyr har en hållbarhet på upp till 3 år beroende på slitage och på hur utsatt terrassen är för solsken. Med hjälp av ett enkelt vattentest kan du själv snabbt avgöra när det är dags att lasera igen. Häll ut lite vatten på terrassgolvet. Blir det en mörkare fläck och en del av vattnet sugs in i träet är det dags att lasera igen. Om lasyren fortfarande är intakt kommer vattnet att pärla sig på ytan. Områden som är mer utsatta för sol kommer som regel att bli matta och slitna först. 

Lägg i kom-ihåg-listan